Marigona Jahaj

 Advokat 

Bilde av Marigona Jahaj

E-post: mj@advokatfirmajahaj.noMobil: +47 901 30 472

Medlem av AdvokatforeningenMedlem av Forsvarergruppen

Språk Norsk

Engelsk 

Albansk

Marigona Jahaj har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  Hun leverte masteravhandling i april 2015 hvor tema var: Kriminalisering av forberedelseshandlinger til terror. 

Siden har hun jobbet som advokatfullmektig og advokat, samt vært engasjert i frivillig arbeid.

Marigona Jahaj tilbyr juridisk rådgivning innenfor både sivile saker og strafferett.  

Med bistand fra advokat Marigona Jahaj er din sak i trygge hender hos en advokat som er engasjert, og som vektlegger faglig tyngde i hvert oppdrag. Hun er din støttespiller under hele saken. 

Advokat Marigona Jahaj snakker norsk, engelsk og albansk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen. 

Lema N. Wahabzadah

Advokatfullmektig 

E-post: lw@advokatfirmajahaj.no

Mobil: +47 408 63 602

Medlem av Advokatforeningen

Språk 

Norsk

Engelsk

Dari

Persisk 

Urdu 

Hindi 

Italiensk 

Lema N. Wahabzadah er advokatfullmektig ved Advokatfirma Jahaj. 

E-post: lw@advokatfirmajahaj.noMobil: +47 408 63 602

Medlem av AdvokatforeningenMedlem av Forsvarergruppen

 

 

Lema N. Wahabzadah er advokatfullmektig ved Advokatfirma Jahaj.