Marigona Jahaj

 Advokat 

 Marigona Jahaj har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  Hun leverte masteravhandling i april 2015 hvor tema var: Kriminalisering av forberedelseshandlinger til terror. 

Siden har hun jobbet som advokatfullmektig og advokat, samt vært engasjert i frivillig arbeid.

Marigona Jahaj tilbyr juridisk rådgivning innenfor både sivile saker og strafferett.  

Med bistand fra advokat Marigona Jahaj er din sak i trygge hender hos en advokat som er engasjert, og som vektlegger faglig tyngde i hvert oppdrag. Hun er din støttespiller under hele saken. 

Advokat Marigona Jahaj snakker norsk, engelsk og albansk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen. 

Shobika Suthahar                   

Trainee

Shobika Suthahar er trainee ved Advokatfirma Jahaj. 

Hun studerer ved Universitetet i Oslo og er ferdig med sin mastergrad i rettsvitenskap i desember 2019. 

Interessefeltene til Shobika er arbeidsrett, trygderett, utlendingsrett, diskrimings- og likestillingsrett. 

Shobika har tidligere erfaring fra arbeid hos JURK og Fylkesmannen. 

 Shobika snakker norsk, engelsk og tamilsk.