Kontraktsrett

Vi inngår nesten daglig avtaler med bedrifter og privatpersoner. En avtale regulerer to eller flere parters rettigheter og plikter for nærmere bestemte forhold. Når parter har inngått en avtale, vil de som hovedregel være pliktig til å oppfylle avtalens innhold.

En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Advokatfirma Jahaj anbefaler imidlertid alltid å ha en skriftlig avtale, fordi det da vil være lettere å bevise avtalens innhold.

Ved brudd på avtalens innhold, vil partene kunne påberope seg misligholdsbeføyelser. De vil kunne kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving. I noen tilfeller kan man holde tilbake sin del av kontrakten, som for eksempel kjøpesummen.

Det vil ofte være en god investering å engasjere en advokat i forbindelse med utarbeidelse og inngåelse av avtaler. En presis og oversiktlig avtale vil skape forutsigbarhet og forebygge fremtidig uenigheter og rettstvister.

Hos Advokatfirma Jahaj vil du få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din. Veiledende priser kan du finne under fanen «priser».

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med:

  • Forhandlinger
  • Utarbeidelse og inngåelse av avtaler
  • Mislighold
  • Erstatning som følge av avtalebrudd

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.