Fri rettshjelp

I mange saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette innebærer at du får hjelp til å betale for bistand fra en advokat. Det betyr at du ikke trenger å betale for hjelp fra en advokat.

Du kan få dekket utgifter til advokatbistand på to ulike måter:

  • På bestemte vilkår kan det offentlige dekke utgiftene.
  • Ulike typer forsikringer

I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens det andre ganger bare er de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp.

Du kan få fri rettshjelp i følgende saker:

– UDI- Klage på avslag asyl

– UDI – Tilbakekall av oppholdstillatelse

– UDI- Bort- og utvisning fra Norge

– Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsmann

– Søknad om voldsoffererstatning

– Erstatning etter personskade

– Barnefordeling, samvær og fast bosted

– Ektefelleskifte

– Barnevernsskaer

– Oppsigelsessaker fra arbeid

– Oppsigelse eller utkastelse fra bolig

– Klagesaker til NAV

Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor

– Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern

– Saker om militærnekting

– Saker om tvangsekteskap

– Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning

– Vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

– Vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

– Vurdering anmeldelse i sak om vold i nære relasjoner

Advokat Marigona Jahaj gir deg veiledning og vurderer om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp i rettshjelploven, samt om du har forsikring som eventuelt kan hjelpe deg.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.