Advokat Marigona Jahaj

Bilde av advokat Marigona Jahaj

Advokatfirma Jahaj er stiftet av advokat Marigona Jahaj. Advokatfirmaet har kontorer sentralt i Oslo og Porsgrunn, og tilbyr juridisk rådgivning innenfor både sivile saker og strafferett.            

Marigona Jahaj har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  Hun leverte masteravhandling i april 2015 hvor tema var: Kriminalisering av forberedelseshandlinger til terror. 

Siden har hun jobbet som advokatfullmektig og advokat, samt vært engasjert i frivillig arbeid. 

Med bistand fra advokat Marigona Jahaj er din sak i trygge hender hos en advokat som er engasjert, og som vektlegger faglig tyngde i hvert oppdrag. Hun er din støttespiller under hele saken. 

Advokat Marigona Jahaj snakker engelsk, norsk og albansk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.  

 

Nyheter

Fra tilkallingshjelp til fast ansettelse
En klient arbeidet i flere år som tilkallingshjelp i en større bedrift. Gjennomsnittlig arbeidstid i disse årene tilsvarte imidlertid en 100% stilling.  Han krevde fast ansettelse, men arbeidsgiver nektet dette. Etter kravet ble fremsatt, fikk han heller ikke tilbud om flere vakter hos arbeidsgiver.

Advokat Marigona Jahaj bistod klienten i prosessen etter arbeidsmiljøloven. På vegne av klienten ble det fremsatt krav om fast ansettelse i en 100 % stilling. Det ble vist til grunnbemanningslæren, samt argumenter med at klienten i realiteten dekket et stort arbeidsbehov. 


Etter korrespondanse med arbeidsgiver, ble klienten fast ansatt i en 100% stilling. 


 

NAV innvilget uføretrygd etter klage fra advokat Jahaj
Klienten tok kontakt med advokat Jahaj for bistand i sak hos NAV. Hun hadde søkt om uføretrygd siden 2007 og fått avslag samtlige ganger. NAV hadde konkludert med at klienten var ufør på grunn av sykdom, men ga avslag begrunnet i at klienten ikke oppfylte inngangsvilkåret, kravet til medlemskap i folketrygden i 3 år før hun ble syk. NAV mente også at unntaksvilkårene ikke var oppfylt. En gjennomgang av dokumentasjonen i saken viste at klienten ble syk før fylte 26 år. Av folketrygdloven fremgår at dersom man blir syk før fylte 26 år blir kravet til forutgående medlemskap redusert til 1 år. Advokat Marigona Jahaj bistod klienten i klageprosessen og vant frem hos NAV Klageinstans. Klienten ble innvilget både uføretrygd og barnetillegg. NAV måtte dekke klientens sakskostnader ettersom klagen ble tatt til følge.