Nyheter

Fra tilkallingshjelp til fast ansettelse
En klient arbeidet i flere år som tilkallingshjelp i en større bedrift. Gjennomsnittlig arbeidstid i disse årene tilsvarte imidlertid en 100% stilling.  Han krevde fast ansettelse, men arbeidsgiver nektet dette. Etter kravet ble fremsatt, fikk han heller ikke tilbud om flere vakter hos arbeidsgiver.

Advokat Marigona Jahaj bistod klienten i prosessen etter arbeidsmiljøloven. På vegne av klienten ble det fremsatt krav om fast ansettelse i en 100 % stilling. Det ble vist til grunnbemanningslæren, samt argumenter med at klienten i realiteten dekket et stort arbeidsbehov. 


Etter korrespondanse med arbeidsgiver, ble klienten fast ansatt i en 100% stilling. 


 

Mann frifunnet for slag med glassflaske
Klienten tok kontakt med advokat Jahaj for bistand i straffesak.


Mannen som stod tiltalt for overtredelse av straffeloven § 272, jf. § 271, for å ha øvet vold mot en annen person. Kroppskrenkelsen ble vurdert som grov, særlig fordi den hadde til følge sterk smerte og var forøvd ved bruk av særlig farlig redskap.


Grunnlaget for tiltalen var at han slo en mann i ansiktet med en glassflaske slik at flasken knuste. Mannen ble påført hevelse og flere kutt i ansiktet.


Aktor la ned påstand om straff i 45 dager og dekning av sakskostnader etter rettens skjønn.  I samsvar med advokat Marigona Jahajs påstand kom en enstemmig tingrett til at mannen handlet i nødverge og at han dermed skulle frifinnes.