Utlendingsrett (UDI)

Lovverket som regulerer norsk utlendingsrett er kompliserte. Det kan derfor være utfordrende og vanskelig å forholde seg til sine rettigheter og plikter i møte med utlendingsmyndighetene. Advokatfirma Jahaj kan bistå deg med å fremme søknad om oppholdstillatelse, for eksempel familiegjenforening eller arbeidstillatelse.

Har du allerede søkt om opphold eller visum men fått avslag, kan Advokatfirma Jahaj hjelpe deg med å klage. Det er korte frister for å klage på vedtak fra UDI. Derfor anbefales det at du tar kontakt med en advokat så tidlig som mulig. 

Du vil i slike saker ha mulighet til å få fri rettshjelp på nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Merk deg imidlertid at fri rettshjelp ikke gis i alle typer saker. For eksempel gis det ikke fri rettshjelp i saker om familiegjenforening eller arbeidstillatelse. Advokatfirma vil vurdere om du kan få fri rettshjelp i din sak. Du vil uansett få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din.

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med følgende saker:

  • Asyl
  • Utvisning
  • Visum
  • Familiegjenforening
  • Tilbakekall av oppholdstillatelser
  • Arbeidstillatelse
  • Andre typer oppholdstillatelser
  • Statsborgerskap

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.