Dette er en eksempelside. Den er forskjellig fra et blogginnlegg fordi den vil bo på ett sted, og den vises i nettstedets navigasjon (i de fleste temaer). De fleste begynner med en Om-side som introduserer dem til potensielle besøkende. Den kan si noe sånt som dette

Hei der! Jeg er et sykkelbud om dagen, fremadstormende skuespiller om natten, og dette er min blogg. Jeg bor i Oslo, har en stor hund som heter Kim Roger, og jeg liker Piña colada. (Og å skrive rare kommentarer til nettnyheter.)

…eller kanskje noe slik:

Selskapet XYZ ble stiftet i 1971, og har vært levert kvalitetsduppeditter siden da. Ligger i Kristiansund, og sysselsetter over 2000 mennesker som gjør alle slags bra ting for samfunnet.

Som ny WordPress bruker, bør du gå til kontrollpanelet for å slette denne siden og opprette nye sider til ditt innhold. Ha det gøy!

I mange saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette innebærer at du får hjelp til å betale for bistand fra en advokat. Det betyr at du ikke trenger å betale for hjelp fra en advokat.

Du kan få dekket utgifter til advokatbistand på to ulike måter:

• På bestemte vilkår kan det offentlige dekke utgiftene.
• Ulike typer forsikringer

I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens det andre ganger bare er de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp.

Du kan få fri rettshjelp i følgende saker:

- UDI- Klage på avslag asyl
- UDI - Tilbakekall av oppholdstillatelse
- UDI- Bort- og utvisning fra Norge

- Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsmann
- Søknad om voldsoffererstatning

- Erstatning etter personskade


- Barnefordeling, samvær og fast bosted
- Ektefelleskifte

- Barnevernsskaer

- Oppsigelsessaker fra arbeid

- Oppsigelse eller utkastelse fra bolig


- Klagesaker til NAV

- Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor


- Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern

- Saker om militærnekting

- Saker om tvangsekteskap

- Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning

- Vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

- Vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

- Vurdering anmeldelse i sak om vold i nære relasjoner


Advokat Marigona Jahaj gir deg veiledning og vurderer om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp i rettshjelploven, samt om du har forsikring som eventuelt kan hjelpe deg.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.