Familierett

Skilsmisse og barnefordeling

Når man skal separeres eller skilles, vil det alltid oppstå en rekke spørsmål man må ta stilling til. Slike spørsmål kan være av økonomisk art, slik som hvem som skal bo i felles bolig, fordeling av innbo, bil mm. Har dere felles barn vil det ofte oppstå spørsmål om hvor barna skal bo, hvem som skal ha foreldreansvar og hvor mye samvær barnet skal ha med den andre forelderen. 

Skifte
Økonomisk oppgjør etter seperasjon og skilsmisse reguleres av ekteskapsloven. Hovedregelen er at boet er gjenstand for likedeling. Utgangspunktet er likevel at partene har avtalefrihet, som innebærer at dere står fritt til å avtale en annen løsning.

Det er noe enklere å gjøre opp mellom samboere etter samlivsbrudd. Hovedregelen hver enkelt tar med seg det man formelt eier. I noen tilfeller kan det likevel være vanskelig å dokumentere hvem som eier hva. Slike problemer kan ofte unngås dersom det opprettes en samboeravtale.

Dersom dere ikke blir enige om fordeling av boet, er det viktig å ta kontakt med en advokat for rådgivning og bistand.

Du vil i slike saker ha mulighet til å få fri rettshjelp på nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Vi vil vurdere om du oppfyller disse vilkårene. Du vil uansett få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din. 

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med:

  • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse og opphør av samliv
  • Opprettelse ektepakter og samboeravtaler

Barnerett

Barneloven regulerer forholdet mellom barn og foreldre, og rettigheter ved barnefordeling ved samlivsbrudd.

Etter samlivsbrudd vil det ofte oppstå spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett. Lovens utgangspunkt er at slike avgjørelser skal rette seg etter hva som er «til barnets beste».

Har du spørsmål om barnefordeling etter samlivsbrudd, kan Advokatfirma Jahaj hjelpe deg.

Du vil i slike saker ha mulighet til å få fri rettshjelp på nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Vi vil vurdere om du oppfyller disse vilkårene. Du vil uansett få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din. 

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med:

  • Foreldreansvar
  • Daglig omsorg
  • Barnets bosted
  • Samvær med barn
  • Barnebidrag

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.