I dag er FNs barnekonvensjon 31 år!

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Konvensjonen gir barn og unge under 18 år rett til en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er eller hvor de bor. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov, og den har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.