I dag er FNs barnekonvensjon 31 år!

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Konvensjonen gir barn og unge under 18 år rett til en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er eller hvor de bor. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov, og den har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot […]

Ny advokat ansatt

Samia Boulebtina er nå ansatt som advokat i Advokatfirma Jahaj. Tidligere var advokat Boulebtina ansatt i Politidirektoratet, hvor hun jobbet med et bredt utvalg av arbeidsrettslige problemstillinger. Vi ønsker henne velkommen!

Vi søker advokatfullmektig!

Vi har en økende oppdragsmengde og søker derfor etter en advokatfullmektig. Vi ser etter en dyktig medarbeider med høye faglige ambisjoner og gode evner til å kommunisere med våre klienter. Det er naturlig at de som starter hos oss har et ønske om å være med på å utvikle firmaet fremover. Den rette kandidaten må […]

Tingretten opphever Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse – 11 måneder gammel gutt skal tilbakeføres!

En mor mistet omsorgen for sitt barn på 3 måneder, etter en akuttplassering og senere omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten hadde vært inne med hjelpetiltak, men vurderte at de ikke kom nærmere målene med veiledningen. Omsorgen ble vurdert som mangelfull ved at «Mor strevde med å sikre hodet til babyen og holde normal temperatur i leiligheten, i tillegg […]

Mann frifunnet for slag med glassflaske

Oslo tingrett frifant nylig enstemmig en mann som stod tiltalt for overtredelse av straffeloven § 272, jf. § 271, for å ha øvet vold mot en annen person. Kroppskrenkelsen ble vurdert som grov, særlig fordi den hadde til følge sterk smerte og var forøvd ved bruk av særlig farlig redskap. Grunnlaget for tiltalen var at […]

Løslatt etter 48 timer i politiarrest

Klienten ble den 11.03.2019 pågrepet av politiet, mistenkt for brudd på utlendingsloven i form av ulovlig opphold og arbeid uten tillatelse. Etter 48 timer i politiarrest besluttet politiet at han ikke skulle løslates, og fremmet derfor en begjæring om internering. Bakgrunnen for dette var at de vurderte at det forelå flere konkrete holdepunkter for unndragelsesfare, […]

Nytt kontor i Porsgrunn

Advokatfirma Jahaj har nå fått møtekontor i Porsgrunn. Advokat Jahaj vil betjene kontoret hver mandag, fra kl 9:00 til kl 17:00. Første møte med henne er gratis og uforpliktende. Kontoret finner du sentralt i Porsgrunn, rett ved siden av Down Town. Adressen er Huken 3 A. Hos advokat Marigona Jahaj får du en gratis og […]

Fri rettshjelp

I mange saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette innebærer at du får hjelp til å betale for bistand fra en advokat, slik at du ikke trenger å betale for hjelpen selv. I noen saker er det helt gratis å benytte seg av en advokat, mens det i andre saker er en liten […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.