Mann frifunnet for slag med glassflaske

Oslo tingrett frifant nylig enstemmig en mann som stod tiltalt for overtredelse av straffeloven § 272, jf. § 271, for å ha øvet vold mot en annen person. Kroppskrenkelsen ble vurdert som grov, særlig fordi den hadde til følge sterk smerte og var forøvd ved bruk av særlig farlig redskap.

Grunnlaget for tiltalen var at han slo en mann i ansiktet med en glassflaske slik at flasken knuste. Mannen ble påført hevelse og flere kutt i ansiktet.

Aktor la ned påstand om straff i 45 dager og dekning av sakskostnader etter rettens skjønn.  I samsvar med advokat Marigona Jahajs påstand kom en enstemmig tingrett til at mannen handlet i nødverge og at han dermed skulle frifinnes.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.