Utlendingsloven

Norsk pass

Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap

Fra 1. januar 2022 gjelder det nye krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap. Tidligere var det krav om syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelse av minst ett års varighet. Kravet til oppholdstid etter hovedregelen i statsborgerloven heves nå til åtte år i løpet av de […]

Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap Read More »

Hender med håndjern som åpnes

Løslatt etter 48 timer i politiarrest

Klienten ble den 11.03.2019 pågrepet av politiet, mistenkt for brudd på utlendingsloven i form av ulovlig opphold og arbeid uten tillatelse. Etter 48 timer i politiarrest besluttet politiet at han ikke skulle løslates, og fremmet derfor en begjæring om internering. Bakgrunnen for dette var at de vurderte at det forelå flere konkrete holdepunkter for unndragelsesfare,

Løslatt etter 48 timer i politiarrest Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.