Utlendingsloven

Norsk pass

Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap

Fra 1. januar 2022 gjelder det nye krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap. Tidligere var det krav om syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelse av minst ett års varighet. Kravet til oppholdstid etter hovedregelen i statsborgerloven heves nå til åtte år i løpet av de …

Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap Read More »

Hender med håndjern som åpnes

Løslatt etter 48 timer i politiarrest

Klienten ble den 11.03.2019 pågrepet av politiet, mistenkt for brudd på utlendingsloven i form av ulovlig opphold og arbeid uten tillatelse. Etter 48 timer i politiarrest besluttet politiet at han ikke skulle løslates, og fremmet derfor en begjæring om internering. Bakgrunnen for dette var at de vurderte at det forelå flere konkrete holdepunkter for unndragelsesfare, …

Løslatt etter 48 timer i politiarrest Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.