Har forsikringsselskapet avslått dekning av utgifter for skade eller sykdom som følge av reise til et «rødt land»?

Denne saken er et godt eksempel på at det ikke bør aksepteres automatisk ved å legge til grunn at det er korrekt avgjørelse. Vår klient ble alvorlig syk ved reise til utlandet under koronapandemien. Forsikringsselskapet nektet ansvar og ville derfor ikke dekke de pådratte utgiftene knyttet til sykdomsbehandlingen. Avslaget ble begrunnet med at utenriksdepartementet frarådet […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.