Fylkesnemnda opphevet vedtak om omsorgsovertakelse.

En mor tok kontakt med advokat Jahaj for bistand i sak etter barnevernloven. Hun ønsket å kreve tilbakeføring av datteren etter en omsorgsovertakelse, barnevernloven §4-21. Barnet hadde vært plassert i fosterhjem i tre år, og mor ønsket at barnet skulle tilbakeføres til henne.

Mor hadde gjort flere endringer i sin livssituasjon, og anførte at hun nå kunne gi barnet forsvarlig omsorg. Fylkesnemnda i Oslo var enig i dette, og opphevet derfor vedtaket om omsorgsovertakelse. Nemnda la særlig vekta på at mor hadde tatt flere aktive valg for å bedre hennes livskvalitet. Det ble videre lagt vekt på barnets mening og retten til familieliv.  

Jenta, som snart fyller 14 år, har nå flyttet tilbake til sin mor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *