Fylkesnemnda opphevet vedtak om omsorgsovertakelse.

En mor tok kontakt med advokat Jahaj for bistand i sak etter barnevernloven. Hun ønsket å kreve tilbakeføring av datteren etter en omsorgsovertakelse, barnevernloven §4-21. Barnet hadde vært plassert i fosterhjem i tre år, og mor ønsket at barnet skulle tilbakeføres til henne.

Mor hadde gjort flere endringer i sin livssituasjon, og anførte at hun nå kunne gi barnet forsvarlig omsorg. Fylkesnemnda i Oslo var enig i dette, og opphevet derfor vedtaket om omsorgsovertakelse. Nemnda la særlig vekta på at mor hadde tatt flere aktive valg for å bedre hennes livskvalitet. Det ble videre lagt vekt på barnets mening og retten til familieliv.  

Jenta, som snart fyller 14 år, har nå flyttet tilbake til sin mor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.