Øker inntektsgrensen for fri rettshjelp

Fra nyttår øker inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp. For enslige øker det fra 320 000 kroner til 350 000 og for par fra 490 000 kroner til 540 000.

Formuesgrensen økes fra 100 000 kroner til 150 000

I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens det andre ganger bare er de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp.

Du kan få fri rettshjelp i følgende saker:

– UDI- Klage på avslag asyl

– UDI – Tilbakekall av oppholdstillatelse

– UDI- Bort- og utvisning fra Norge

– Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsmann

– Søknad om voldsoffererstatning

– Erstatning etter personskade

– Barnefordeling, samvær og fast bosted

– Ektefelleskifte

– Barnevernsskaer

– Oppsigelsessaker fra arbeid

– Oppsigelse eller utkastelse fra bolig

– Klagesaker til NAV

Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor

– Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern

– Saker om militærnekting

– Saker om tvangsekteskap

– Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning

– Vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

– Vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

– Vurdering anmeldelse i sak om vold i nære relasjoner

Advokatfirma Jahaj gir deg veiledning og vurderer om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp i rettshjelploven.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.