Seier i klagesak hos NAV – dagpenger og ventetid

Klienten ble innvilget dagpenger med en ventetid på 12 uker. Dette innebærer at dagpenger først utbetales etter ventetiden er over. Vedtaket var gjort etter folketrygdloven § 4-10, hvor det fremgår at du har rett på dagpenger dersom du selv ikke er skyldig i at du mistet jobben. Etter opplysninger fra arbeidsgiver, la NAV til grunn at klienten helt eller delvis var skyldig i å miste jobben og vedtok derfor at han måtte vente i 12 uker.

Advokat Marigona Jahaj påklaget vedtaket på vegne av klienten. Det ble anført at bestemmelsen om ventetid ikke er absolutt der arbeidsgiver anfører å ha gitt en saklig oppsigelse. Det følger av fast praksis at det etter en konkret vurdering likevel kan innvilges dagpenger uten forlenget ventetid selv i de situasjoner hvor en person er oppsagt av arbeidsgiver.

Vi fikk medhold i klagen, og klienten er nå innvilget dagpenger uten ventetid.

One Reply to “Seier i klagesak hos NAV – dagpenger og ventetid”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.