November 2019

Tingretten opphever Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse – 11 måneder gammel gutt skal tilbakeføres!

En mor mistet omsorgen for sitt barn på 3 måneder, etter en akuttplassering og senere omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten hadde vært inne med hjelpetiltak, men vurderte at de ikke kom nærmere målene med veiledningen. Omsorgen ble vurdert som mangelfull ved at «Mor strevde med å sikre hodet til babyen og holde normal temperatur i leiligheten, i tillegg

Tingretten opphever Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse – 11 måneder gammel gutt skal tilbakeføres! Read More »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.