Oppsigelse og sluttavtale med lønn i seks måneder

Advokatfirma Jahaj ble kontaktet av en mann som hadde blitt oppsagt fra jobben. Han var usikker på om dette var en lovlig og riktig oppsigelse. Advokat Samia Boulebtina vurderte at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet, og dermed i strid med arbeidsmiljølovens § 15-7. Oppsigelsen ble bestridt, og det ble fremsatt krav om at klienten skulle […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.