Oppsigelse og sluttavtale med lønn i seks måneder

Advokatfirma Jahaj ble kontaktet av en mann som hadde blitt oppsagt fra jobben. Han var usikker på om dette var en lovlig og riktig oppsigelse.

Advokat Samia Boulebtina vurderte at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet, og dermed i strid med arbeidsmiljølovens § 15-7. Oppsigelsen ble bestridt, og det ble fremsatt krav om at klienten skulle stå i stillingen til saken var avsluttet.

Selskapet mente oppsigelsen var gyldig, og ønsket derfor ikke å akseptere en sluttavtale under forhandlinger. Det ble derfor tatt ut stevning for Oslo tingrett med påstand om at oppsigelsen var ugyldig. Begge partene aksepterte rettsmekling og møtte til forhandlinger.

Under disse forhandlingene fremsatte advokat Boulebtina krav om erstatning tilsvarende lønn i seks måneder, samt dekning av advokatkostnader. Dette aksepterte arbeidsgiver og partene inngikk derfor en minnelig løsning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.