Oppsigelse og sluttavtale med lønn i seks måneder

Advokatfirma Jahaj ble kontaktet av en mann som hadde blitt oppsagt fra jobben. Han var usikker på om dette var en lovlig og riktig oppsigelse. Advokat Samia Boulebtina vurderte at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet, og dermed i strid med arbeidsmiljølovens § 15-7. Oppsigelsen ble bestridt, og det ble fremsatt krav om at klienten skulle […]

Fra tilkallingshjelp til fast ansettelse i 100 % stilling

En klient tok kontakt med Advokat Marigona Jahaj for bistand i en sak etter arbeidsmiljøloven. Han hadde i flere år vært ansatt som tilkallingshjelp i en større bedrift i Oslo. Timelistene og lønnslippene viste imidlertid en gjennomsnittlig arbeidstid som tilsvarte en 100% stilling, med flere timer overtidsarbeid. På bakgrunn av dette krevde klienten en fast ansettelse, […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.