Fra tilkallingshjelp til fast ansettelse i 100 % stilling

Mann med kontrakt i hånda

En klient tok kontakt med Advokat Marigona Jahaj for bistand i en sak etter arbeidsmiljøloven.

Han hadde i flere år vært ansatt som tilkallingshjelp i en større bedrift i Oslo. Timelistene og lønnslippene viste imidlertid en gjennomsnittlig arbeidstid som tilsvarte en 100% stilling, med flere timer overtidsarbeid. På bakgrunn av dette krevde klienten en fast ansettelse, men arbeidsgiver vurderte at det ikke var grunnlag for dette. Etter bistand fra en annen advokat, fikk klienten et tilbud om en 40% stilling hos arbeidsgiver. Klienten avslo tilbudet, noe som resulterte i at han ikke fikk tilbud om flere vakter hos arbeidsgiver. Klienten var ikke fornøyd med dette, og tok dermed kontakt med advokat Marigona Jahaj.

Advokat Jahaj anførte at klienten i realiteten var fast ansatt i en 100% stilling. Det ble vist til grunnbemanningslæren, fordi klienten dekket et stabilt og påregnelig behov for arbeidskraft over flere år. Det ble også anført at manglende tilbud på vakter i realiteten utgjorde en oppsigelse.  

Etter forhandlinger med arbeidsgiver, ble klienten ansatt i en fast 100% stilling!

Har du spørsmål om oppsigelse eller midlertidig ansettelse? Da kan du ta kontakt med advokat Jahaj for nærmere informasjon.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.