Å dele bilder uten samtykke kan være straffbart

Mange opplever at noen skaffer seg tilgang til private og intime bilder ved såkalt «hacking», eller at bilder blir delt videre av noen man stoler på. Slike forhold har økt de siste årene, i takt med økt bruk av både mobil og sosiale medier som Instagram, Snapchat og Facebook.

Jeg får ofte spørsmål om hvorvidt det er straffbart å skaffe seg tilgang til eller dele videre bilder uten samtykke fra den som er avbildet.

Svaret på dette er klart, selv om det i dagens lovverk ikke eksisterer en konkret bestemmelse som gjør slike forhold straffbare. Det er imidlertid flere bestemmelser i ulike lover som blir brukt for å gjøre slike handlinger ulovlig.

Samtykke er et krav

Å dele bilder av andre uten samtykke er ulovlig og derfor straffbart. Hovedregelen er at den som er på bildet også er den personen som bestemmer over det. Den som har stilt opp på et bilde er i loven gitt en rett til å bestemme hva som skal skje med bildet. Dette følger av åndsverkloven § 45 c.

Dette gjelder selv om den som er avbildet har sendt bildet til deg eller til noen andre. At du mottar et bilde betyr ikke at du har samtykke til å dele bildet videre til andre. Det er også viktig å huske på at et samtykke kan trekkes når som helst. Det betyr at man ikke lenger har rett til å oppbevare eller dele bildet. Gjør man dette etter at samtykket er trukket, vil det være ulovlig.

Brudd på åndsverkloven § 45 C kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Dersom bildene har et innhold som kan krenke privatlivets fred, kan handlingen også være straffbar etter straffeloven § 267. Etter denne bestemmelsen er det straffbart å dele eller offentliggjøre bilder eller informasjon som kan være avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som er avbildet. Nakenbilder og fyllebilder, er typiske eksempler som kan rammes av denne bestemmelsen.

Straffbart å oppbevare bilder som er delt uten samtykke

Det å motta eller skaffe seg bilder som ikke er delt lovlig (det vil si uten samtykke fra den som er avbildet) er også ulovlig. Foreligger det ikke et samtykke i første rekke, vil det være en straffbar handling ved å bare ha bildet.

Ved å bruke Snapchat eller andre sosiale medier, samtykker man til at bildet, informasjonen eller videoen gjøres tilgjengelig på den tjenesten. Samtykket er imidlertid begrenset til den bruken man selv gjør i tjenesten, som f.eks. at et bilde på Snapchat kun skal vises i 10 sekunder. Samtykket foreligger da kun for de 10 sekundene og det vil være straffbart å f.eks. ta en skjermdump.

Deler man bilder som er delt på slike sosiale medier og det ikke foreligger en godkjennelse, begår man en straffbar handling. Det vil for eksempel være straffbart å laste ned bilder, motta eller oppbevare screenshots av Snapchatbilder ol.

Slike handlinger er straffbart som heleri etter straffeloven § 332. Det å motta, skaffe eller oppbevare et bilde som er delt ulovlig regnes som et utbytte fra en straffbar handling.

11 thoughts on “Å dele bilder uten samtykke kan være straffbart”

 1. Hei, jeg driver plateselskap og hatt en photoshoot på vår bekostning av et band og en i bandet har fått bildene uten min viten eller samtykket, Er ikke bildene firmaet sin eindel?
  og i tillegg valgt ut di bildene di likte selv, alt bak min rygg,, er ikke dette straffbart selv om di er på bildene til merch for inntekt til firmaet og en viss en avtalt prosent til bandet,,, ? jeg har ikke sett di over 140 bildene jeg bare fikk 34 av selv en gang, . bandet fikk bilder bak min rygg, sendt det rundt til selskaper i usa før jeg viste di var klare, bandet maser om at jeg skal betale fort så di kan få bildene di alerede har.. jeg fikk ikke di få 34 dårlig utvalgte bildene eller sett dem før jeg hadde betalt, er ikke alt feil?

  1. Advokatfirma Jahaj

   Hei,

   Vi anbefaler at du først tar kontakt med vedkommende og ber han/hun om å fjerne bildet. Dersom vedkommende ikke gjør dette, kan du ta kontakt med oss på tlf. 90130472 – så vil vi hjelpe deg videre. 🙂

   Marigona Jahaj

 2. Hei,
  Jeg så en gruppe som viser seg en film og ler av meg, de sier ,,det er hun,,
  Når jeg skal på en butikk folk som jeg er ikke kjent med,de også ler av meg
  Jeg vet ikke hva de gjorde og hvilken film det er.Prøver å finne noe på nettet men det er helt umoglig.hva skal jeg gjøre?

 3. Hva med en tik tok som har blitt lagt ut hvor man er med i (sammen med 2 andre) uten samtykke og har spurte flere ganger (alle sammen) om den kan bli tatt ned fordi vi er ukomfortable med det. Men personen nekter

  1. Advokatfirma Jahaj

   De samme reglene gjelder for publisering på tik tok, og vedkommende er pliktig til å fjerne den dersom det ikke foreligger samtykke. Du kan forsøke å ta det opp igjen med vedkommende, og si at du vil melde dette videre dersom de ikke tar dette bort. Hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg, så kan du ta kontakt åp e-post post@advokatfirmajahaj.no eller tlf.nr. 90130472. Du kan også spørre om hjelp på slettmeg.no.

 4. Er det ulovlig å lake en fake bruker å filme en privat vlogg på snapchat å legge ut bildene de har tatt fra vloggen?
  Oghvordan straff kan man få for å ta snikbilder av andre å sende det rundt?

 5. Jeg opplever nå en person som har bilder/videoer av meg jeg ikke ønsker at han skal ha. Han lovte meg han hadde slettet disse bildene/videoene, men det viste seg at han fremdeles har flere mapper av meg med sensitivt innhold. Jeg er livredd disse skal spres. Ut ifra det jeg leser er ikke dette lovlig? Hva kan jeg gjøre med dette?
  (Bruker en anonym e-postadresse)

Leave a Reply to kjetil Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.