Delta på vår

Blogg

Vi søker advokatfullmektig!
Strafferett

Vi søker advokatfullmektig!

Vi har en økende oppdragsmengde og søker derfor etter en advokatfullmektig. Vi ser etter en dyktig medarbeider med høye faglige...
Read More
Tingretten opphever Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse – 11 måneder gammel gutt skal tilbakeføres!
Strafferett

Tingretten opphever Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse – 11 måneder gammel gutt skal tilbakeføres!

En mor mistet omsorgen for sitt barn på 3 måneder, etter en akuttplassering og senere omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten hadde vært inne...
Read More
Utviklingen i barnevernssaker er skremmende
Barnevernsrett

Utviklingen i barnevernssaker er skremmende

Barnevernsstatistikk på BUDFIR sine hjemmesider viser at den hyppigste årsaken til at barn og unge kommer inn i barnevernet er...
Read More
Er 24 årskravet for familieetablering diskriminerende?
Utlendingsrett

Er 24 årskravet for familieetablering diskriminerende?

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som...
Read More
Mann frifunnet for slag med glassflaske
Strafferett

Mann frifunnet for slag med glassflaske

Oslo tingrett frifant nylig enstemmig en mann som stod tiltalt for overtredelse av straffeloven § 272, jf. § 271, for...
Read More
Kritikkverdig saksbehandling i sak om uføretrygd
Trygderett

Kritikkverdig saksbehandling i sak om uføretrygd

Etter flere år med sykdom, søkte klienten for første gang uføretrygd i 2007. NAV konkluderte med at klienten var ufør...
Read More
1 2 3 4 5

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.