Delta på vår

Blogg

Utviklingen i barnevernssaker er skremmende
Barnevernsrett

Utviklingen i barnevernssaker er skremmende

Barnevernsstatistikk på BUDFIR sine hjemmesider viser at den hyppigste årsaken til at barn og unge kommer inn i barnevernet er...
Read More
Er 24 årskravet for familieetablering diskriminerende?
Utlendingsrett

Er 24 årskravet for familieetablering diskriminerende?

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som...
Read More
Mann frifunnet for slag med glassflaske
Strafferett

Mann frifunnet for slag med glassflaske

Oslo tingrett frifant nylig enstemmig en mann som stod tiltalt for overtredelse av straffeloven § 272, jf. § 271, for...
Read More
Kritikkverdig saksbehandling i sak om uføretrygd
Trygderett

Kritikkverdig saksbehandling i sak om uføretrygd

Etter flere år med sykdom, søkte klienten for første gang uføretrygd i 2007. NAV konkluderte med at klienten var ufør...
Read More
Fra tilkallingshjelp til fast ansettelse i 100 % stilling
Arbeidsrett

Fra tilkallingshjelp til fast ansettelse i 100 % stilling

En klient tok kontakt med Advokat Marigona Jahaj for bistand i en sak etter arbeidsmiljøloven. Han hadde i flere år...
Read More
Løslatt etter 48 timer i politiarrest
Strafferett

Løslatt etter 48 timer i politiarrest

Klienten ble den 11.03.2019 pågrepet av politiet, mistenkt for brudd på utlendingsloven i form av ulovlig opphold og arbeid uten...
Read More
1 2 3 4

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.