Delta på vår

Blogg

I dag er FNs barnekonvensjon 31 år!
Strafferett

I dag er FNs barnekonvensjon 31 år!

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Konvensjonen gir barn og unge under 18 år rett til en...
Read More
Ny advokat ansatt
Strafferett

Ny advokat ansatt

Samia Boulebtina er nå ansatt som advokat i Advokatfirma Jahaj. Tidligere var advokat Boulebtina ansatt i Politidirektoratet, hvor hun jobbet...
Read More
Fylkesnemnda opphevet vedtak om omsorgsovertakelse.
Barnevernsrett

Fylkesnemnda opphevet vedtak om omsorgsovertakelse.

En mor tok kontakt med advokat Jahaj for bistand i sak etter barnevernloven. Hun ønsket å kreve tilbakeføring av datteren...
Read More
Seier i klagesak hos NAV – dagpenger og ventetid
Trygderett

Seier i klagesak hos NAV – dagpenger og ventetid

Klienten ble innvilget dagpenger med en ventetid på 12 uker. Dette innebærer at dagpenger først utbetales etter ventetiden er over....
Read More
Vi søker advokatfullmektig!
Strafferett

Vi søker advokatfullmektig!

Vi har en økende oppdragsmengde og søker derfor etter en advokatfullmektig. Vi ser etter en dyktig medarbeider med høye faglige...
Read More
Tingretten opphever Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse – 11 måneder gammel gutt skal tilbakeføres!
Strafferett

Tingretten opphever Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse – 11 måneder gammel gutt skal tilbakeføres!

En mor mistet omsorgen for sitt barn på 3 måneder, etter en akuttplassering og senere omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten hadde vært inne...
Read More
1 2 3 4

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.