Delta på vår

Blogg

Oppsigelse og sluttavtale med lønn i seks måneder
Arbeidsrett

Oppsigelse og sluttavtale med lønn i seks måneder

Advokatfirma Jahaj ble kontaktet av en mann som hadde blitt oppsagt fra jobben. Han var usikker på om dette var...
Read More
Advokatfirma Jahaj ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
Strafferett

Advokatfirma Jahaj ønsker alle en god jul og et godt nytt år.

Året 2020 har vært et spesielt og annerledes år for oss alle. Pandemien og den utfordringen den har gitt oss,...
Read More
I dag er FNs barnekonvensjon 31 år!
Strafferett

I dag er FNs barnekonvensjon 31 år!

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Konvensjonen gir barn og unge under 18 år rett til en...
Read More
Ny advokat ansatt
Strafferett

Ny advokat ansatt

Samia Boulebtina er nå ansatt som advokat i Advokatfirma Jahaj. Tidligere var advokat Boulebtina ansatt i Politidirektoratet, hvor hun jobbet...
Read More
Fylkesnemnda opphevet vedtak om omsorgsovertakelse.
Barnevernsrett

Fylkesnemnda opphevet vedtak om omsorgsovertakelse.

En mor tok kontakt med advokat Jahaj for bistand i sak etter barnevernloven. Hun ønsket å kreve tilbakeføring av datteren...
Read More
Seier i klagesak hos NAV – dagpenger og ventetid
Trygderett

Seier i klagesak hos NAV – dagpenger og ventetid

Klienten ble innvilget dagpenger med en ventetid på 12 uker. Dette innebærer at dagpenger først utbetales etter ventetiden er over....
Read More
1 2 3 4 5

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.