Delta på vår

Blogg

Fra tilkallingshjelp til fast ansettelse i 100 % stilling
Arbeidsrett

Fra tilkallingshjelp til fast ansettelse i 100 % stilling

En klient tok kontakt med Advokat Marigona Jahaj for bistand i en sak etter arbeidsmiljøloven. Han hadde i flere år...
Read More
Løslatt etter 48 timer i politiarrest
Strafferett

Løslatt etter 48 timer i politiarrest

Klienten ble den 11.03.2019 pågrepet av politiet, mistenkt for brudd på utlendingsloven i form av ulovlig opphold og arbeid uten...
Read More
Strafferett

Nytt kontor i Porsgrunn

Advokatfirma Jahaj har nå fått møtekontor i Porsgrunn. Advokat Jahaj vil betjene kontoret hver mandag, fra kl 9:00 til kl...
Read More
Fri rettshjelp
Strafferett

Fri rettshjelp

I mange saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette innebærer at du får hjelp til å betale for...
Read More
Samboeravtale
Familierett Økonomisk oppgjør

Samboeravtale

I Norge finnes det ingen generell lov som regulerer eierforhold og gjeld mellom samboere. For ektefeller er slike forhold regulert...
Read More
Hvordan etterprøve dokumenter opprettet av barnevernstjenesten?
Barnevernsrett

Hvordan etterprøve dokumenter opprettet av barnevernstjenesten?

En sak etter barnevernloven begynner med en bekymringsmelding om barnets omsorgssituasjon i hjemmet. En slik melding igangsetter en undersøkelsesprosess hvor...
Read More
1 2 3 4 5

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.