Delta på vår

Blogg

Strafferett

Nytt kontor i Porsgrunn

Advokatfirma Jahaj har nå fått møtekontor i Porsgrunn. Advokat Jahaj vil betjene kontoret hver mandag, fra kl 9:00 til kl...
Read More
Fri rettshjelp
Strafferett

Fri rettshjelp

I mange saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette innebærer at du får hjelp til å betale for...
Read More
Samboeravtale
Familierett Økonomisk oppgjør

Samboeravtale

I Norge finnes det ingen generell lov som regulerer eierforhold og gjeld mellom samboere. For ektefeller er slike forhold regulert...
Read More
Hvordan etterprøve dokumenter opprettet av barnevernstjenesten?
Barnevernsrett

Hvordan etterprøve dokumenter opprettet av barnevernstjenesten?

En sak etter barnevernloven begynner med en bekymringsmelding om barnets omsorgssituasjon i hjemmet. En slik melding igangsetter en undersøkelsesprosess hvor...
Read More
Tilbakeføring av barn etter vedtak om omsorgsovertakelse
Barnevernsrett

Tilbakeføring av barn etter vedtak om omsorgsovertakelse

En omsorgsovertakelse innebærer at foreldrene blir fratatt den daglige omsorgen for barnet. Omsorgen overtas da av barnevernstjenesten og barnet blir...
Read More
Strafferett

Å dele bilder uten samtykke kan være straffbart

Mange opplever at noen skaffer seg tilgang til private og intime bilder ved såkalt «hacking», eller at bilder blir delt...
Read More
1 2 3 4

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.