Arbeidsrett

Konflikt på arbeidsplassen er vanskelig og tungt. En riktig behandling av konflikter og arbeidsrettslige spørsmål vil ofte gjenskape et trygt og stabilt arbeidsmiljø, samt forhindre risiko for fremtidige konflikter.

Med gode rutiner, presise arbeidsavtaler og annen intern dokumentasjon, vil det skapes forutberegnelighet og mange problemer vil kunne unngås.

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettighet ved opphør av arbeidsforholdet. Rettigheter og plikter ved opphør av arbeidsforholdet er som hovedregel knyttet til tidsfrister. Derfor er det viktig å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen, slik at du unngår å lide et tap.

Vi gir rådgivning og prosederer både for arbeidsgivere og arbeidstagere.

Som arbeidstaker vil du i slike saker ha mulighet til å få fri rettshjelp ved nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Vi vil vurdere om du oppfyller disse vilkårene.

For arbeidsgiver vil det være en god investering å engasjere en advokat tidlig i prosessen, slik at man forebygger fremtidige rettstvister.

Vi kan hjelpe deg med:

 

  • Arbeidsavtaler
  • Spørsmål om arbeidsmiljø
  • Permitteringer
  • Oppsigelser
  • Avskjed
  • Lønnskrav
  • Lønnsgarantiordning

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.