Barnerett

Barneloven regulerer forholdet mellom barn og foreldre, og rettigheter ved barnefordeling ved samlivsbrudd.

Etter samlivsbrudd vil det ofte oppstå spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett. Lovens utgangspunkt er at slike avgjørelser skal rette seg etter hva som er «til barnets beste».

Har du spørsmål om barnefordeling etter samlivsbrudd, kan Advokatfirma Jahaj hjelpe deg.

Du vil i slike saker ha mulighet til å få fri rettshjelp på nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Vi vil vurdere om du oppfyller disse vilkårene. Du vil uansett få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din.

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med:

  • Foreldreansvar
  • Daglig omsorg
  • Barnets bosted
  • Samvær med barn
  • Barnebidrag

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.