Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Økonomisk oppgjør etter seperasjon og skilsmisse reguleres av ekteskapsloven. Hovedregelen er at boet er gjenstand for likedeling. Utgangspunktet er likevel at partene har avtalefrihet, som innebærer at dere står fritt til å avtale en annen løsning.

Det er noe enklere å gjøre opp mellom samboere etter samlivsbrudd. Hovedregelen hver enkelt tar med seg det man formelt eier. I noen tilfeller kan det likevel være vanskelig å dokumentere hvem som eier hva. Slike problemer kan ofte unngås dersom det opprettes en samboeravtale.

Dersom dere ikke blir enige om fordeling av boet, er det viktig å ta kontakt med en advokat for rådgivning og bistand.

Du vil i slike saker ha mulighet til å få fri rettshjelp på nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Vi vil vurdere om du oppfyller disse vilkårene. Du vil uansett få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din.

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med:

  • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse og opphør av samliv
  • Opprettelse ektepakter og samboeravtaler

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.